Opiskelu

Laitoksella annetaan opetusta korkeakoulun kolmessa kandidaattiohjelmassa (opetus suomeksi)

Laitoksella voi myös opiskella pääainetta kolmessa maisteriohjelmassa. Laitos koordinoi kansainvälistä sähkötekniikan maisteriohjelmaa (aalto.fi/studies) ja vastaa myös suuresta osasta sen kursseista.

Avaruustieteen ja -tekniikan Erasmus Mundus -maisteriohjelma (SpaceMaster) tuo Aalto-yliopistoon opiskelijoita 1–2 lukukaudeksi.

Uusien maisteriohjelmien suunnittelu

Opintouudistuksen osana laitos suunnittelee uutta automaatio- ja sähkötekniikan maisteriohjelmaa. Uudistettu opintosuunnitelma tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia monialaisten pääaineopintojen toteuttamiseen. Laaja monialainen opinto-ohjelma tarjoaa valmistuneille valmiudet työskennellä monilla erilaisilla aloilla sekä niiden välillä perinteisestä sähkötekniikasta ja energiasta biolääketieteelliseen tekniikkaan ja robotiikkaan. Vahvaan matemaattiseen ja luonnontieteelliseen perustaan nojautuva opinto-ohjelma on joustava, jolloin kaikki opiskelijat pystyvät laatimaan oman yksilöllisen kurssiyhdistelmänsä omien mielenkiinnon kohteidensa perusteella.

Ohjelman keskeisiä aloja ovat automaatio, biolääketieteellinen tekniikka ja sähkö- ja energiatekniikka. Näiden ohella saatavilla olevia aloja ovat muun muassa sähköverkot, sähkömoottorit, valaistusteknologia, valvontatekniikka, robotiikka, sulautetut järjestelmät, kuvantaminen ja konehavainta sekä mikrojärjestelmät, uudet hybridihiilinanomateriaalit ja yksilöllinen terveydenhoito.

Ohjelmassa koulutetaan opiskelijoita suurissa ja usein monimutkaisissa järjestelmissä tehtävää tulevaa työtä varten useilla ryhmissä tehtävillä projektitöillä, joista saadaan taitoja todellisessa työelämässä kohdattavia ongelmia vastaavien monitasoisten ja huonosti määriteltyjen ongelmien ratkaisuun. Näissä projekteissa on tavallisesti kokeellisia ja käytännöllisiä osia sekä teoreettisia perusnäkökulmia. Ohjelma myös antaa opiskelijoille kattavan perustan tohtoriopintoja varten.

Uusi maisteriohjelma alkaa vuonna 2015. 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 31.12.2014.