Sähköjärjestelmät ja suurjännitetekniikka

Sähköjärjestelmien ja suurjännitetekniikan tutkimuksen painopistealueet ovat sähkönjakeluverkot, niiden järjestelmätekniikka ja käyttövarmuus, komponenttien kuormitettavuus ja elinikäkysymykset, ohjaus- ja automaatiojärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtotekniikan sovellukset ja tietojärjestelmät, sähkön käyttö sekä sähkön laatu. Tutkimuksen vaatimaa mittaus- ja koetoimintaa varten on käytettävissä nykyaikaiset laboratoriotilat.

Opetuksen ja tutkimuksen strategiset painopistealueet ovat:

  • Sähkövoimajärjestelmän ja sen komponenttien kuormitettavuus, vanhenemisilmiöt, diagnostiikka ja kunnonhallinta, mukaan lukien johdot, muuntajat, kojeistot sekä generaattorit.
  • Uudet menetelmät sähköverkkojen vikojen ilmaisemiseksi ja paikantamiseksi – erikoisesti nopeiden ilmiöiden hyödyntäminen (kulkuaallot, transientit, osittaispurkaukset)
  • Sähkönjakeluverkkojen järjestelmätekniikka, suunnittelu ja käyttövarmuus
  • Sähköenergiajärjestelmiin liittyvä tietotekniikka ml tietojärjestelmät, ohjaus- ja automaatiojärjestelmät, tiedonsiirto, mittaustekniikka sekä sensorit, ”älykkäät sähköverkot”, sekä
  • Sähkön käyttö, mukaan lukien sähkökuorman ennustaminen, energiatehokkaat sähkönkäyttötavat sekä paikalliset energiaresurssit: uusiutuvan energiantuotannon liittäminen sähkövoimajärjestelmään, sähkönkäytön energiataloudellinen ohjaus, sähköajoneuvojen latausjärjestelmät.

Tutkimustyö tehdään läheisessä yhteistyössä valmistavan sähköteollisuuden, sähköyhtiöiden sekä viranomaistahojen kanssa.

Tutkimusryhmää johtaa professori Matti Lehtonen.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 24.03.2014.