Mikrosysteemitekniikka

Mikrosysteemitekniikka on tutkimusryhmämme määritelmän mukaan todella monialainen tutkimusala. Se perustuu fysikaaliseen ja analyyttiseen kemiaan, biologiaan, mikroelektroniikkaan, materiaalitieteeseen ja biolääketieteelliseen teknologiaan.

Tutkimusryhmämme keskittyy tällä hetkellä selvittämään erilaisten materiaalien fysikaalista ja kemiallista vuorovaikutusta sekä materiaalien ominaisuuksissa tapahtuvien muutosten vaikutuksia heterogeenisiin pienennettyihin monimateriaalirakenteisiin erilaisissa käyttöympäristöissä. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti hiilinanomateriaaleihin perustuviin sähkökemiallisiin bioantureihin sekä rajapintareaktioiden termodynaamis-kineettiseen analyysiin erilaisissa monimateriaalijärjestelmissä.

Tutkimusryhmä tekee sekä mallinnusta että kokeellista tutkimustyötä. Numeeristen simulaatioiden ja kokeellisen tutkimuksen yhdistäminen onkin eräs tutkimusryhmämme tärkeimpiä vahvuuksia. Ryhmän mallinnusta koskeva tietotaito keskittyy erityisesti termodynaamiseen ja diffuusiokineettiseen mallinnukseen sekä tiheysfunktionaaliteoriaan perustuviin (density functional theory, DFT) ja molekyylidynaamisiin (MD) simulointeihin.

Kokeellisessa työssä avainasemassa ovat muun muassa kattava sähkökemiallinen testauslaitteisto, bioyhteensopivuuden testausmenetelmät, mukaan lukien useat erilaiset solulinjat, erilaiset optiset mikroskoopit ja elektronimikroskoopit, fluorometri jne. Lisäksi Micronovan ja Nanomikroskopiakeskuksen tilojen kattava hyödyntäminen tiiviissä yhteistyössä useiden Aalto-yliopiston tutkimusryhmien kanssa antaa tutkimusryhmälle pääsyn huippuluokan prosessointi- ja analyysitiloihin.

Yhteistyötä ympäri maailman

Teemme laajaa kansainvälistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä ympäri maailmaa eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Münsterin yliopisto Saksassa, Intian tiedeinstituutti, Guangxin yliopisto, Alicanten yliopisto, NASAn tutkimuskeskus (Ames Research Center), Imperial College, Lontoo ja Sveitsin liittovaltion materiaalitieteen ja ‑teknologian laboratoriot (EMPA).

Tutkimusryhmää johtaa professori Tomi Laurila.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 05.04.2016.