Älykäs robotiikka

Älykkään robotiikan ryhmä tutkii robotiikkaa, tietokonenäköä sekä koneoppimista.

Robotit ovat tulossa yhä monimutkaisempiin ympäristöihin kuten koteihin. Toimiakseen tällaisissa ympäristöissä robotit tarvitsevat ihmisenkaltaisia kykyjä ympäristön havainnointiin, esineiden käsittelyyn sekä päättelyyn. Älykkään roboiikan ryhmä toimii aktiivisesti kehittääkseen älykkäitä robottijärjestelmiä sekä robottien näköjärjestelmiä. Painopiste on menetelmissä ja järjestelmissä, jotka kykenevät selviytymään vaikka tieto ympäristöstä on epätäydellistä ja aistihavainnot epävarmoja.

Tutkimuksen painopiste liikkuvissa ja esineitä käsittelevissä roboteissa

Tutkimusaiheisiin kuuluvat mm. useisiin antureihin perustuva robotin säätö, esineiden käsittely epävarmassa ympäristössä sekä robottien oppiminen ja päätöksenteko. Matemaattiset mallit robottien ympäristöstä auttavat robotteja tekemään päätöksiä sekä toimimaan fiksummin ajan myötä.

Esineiden käsittely epävarmoissa ympäristöissä

Kyky käsitellä esineitä on tärkeä kodinomaisissa ympäristöissä toimiville palvelurobotteille. Kun tieto ympäristöstä on epätäydellistä, robottien tulee mukautua havainnoimalla ympäristöä jatkuvasti toiminnan aikana. Ryhmällä on uusimpia robotteja, joiden avulla voidaan tutkia monenlaisten aistihavaintojen käyttöä reaaliajassa.

Oppiminen ja päätöksenteko

Toimiakseen uusissa ympäristöissä robottien tulee kyetä sopeutumaan ja oppimaan. Oppiminen voi tapahtua monella tavalla, oppimalla omista kokemuksista tai oppimalla ihmiseltä. Myös toiset robotit voivat toimia opettajina auttaakseen muita robotteja suorittamaan tehtäviään. Ryhmä toimii aktiivisesti kaikilla näillä alueilla.

Yhteistyö

Ryhmällä on aktiivista yhteistyötä kansallisesti sekä kansainvälisesti. Nykyisten ja aiempien EU-hankkeiden kautta ryhmällä on laaja yhteistyöverkosto Euroopassa. 

Tutkimusryhmän johtaja on professori Ville Kyrki.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 01.09.2015.