Terveysteknologia

Terveys- ja hyvinvointiala on sekä eräs keskeisimpiä ongelmia että lupaava kasvusektori. Terveysteknologian tutkimusryhmässä sovelletaan tutkimustietoa käytännön terveys- ja hyvinvointialan tuote- ja palvelukonseptien pilotointiin. Tutkimusryhmä on osa Health Factorya

Pilotoinnissa on kaksi versiota. Terveystuoli on tarkoitettu terveydentilan pitkäaikaisseurantaan. Terveystuoli tarjoaa uuden tavan mitata ja seurata ihmisen elintoimintoja kuten painoa, sykettä, verenpainetta ja veren happisaturaatiota. Terveystuoli tarjoaa systeemisen kuvan terveystilasta ja ei vaadi useita erillisiä laitteita ja mittauksia.

Lue Terttu-terveystuolista

Aivoverenkiertohäiriöt (esim. aivoinfarkti) ovat yleisiä. Aivoinfarktiin tai aivoverenvuotoon sairastuu elämänsä aikana joka kuudes suomalainen. Potilaiden diagnoosiin ja kuntoutukseen on kehitetty multimodaalinen kongnitiivisten toimintojen tutkimustila, SALI-järjestelmä. Tila on rakennettu HYKSin neuropsykologian poliklinikalle, jossa neuropsykologit tutkivat aivoverenkiertohäiriöpotilaita. SALI-järjestelmän pilotointi ja potilastestit ovat meneillään.

Lue Sali-järjestelmästä

Hyvinvointiin ja sairauksien ehkäisemiseen voidaan vaikuttaa pitämällä kehon rakenne oikeana. Uutta sähkömagneettista menetelmää, BELA-analyysiä  (Body Electrical Loss Analysis), ja sen käyttökelpoisuutta kehon koostumuksen määrittämisessä tutkitaan, jotta voitaisiin entistä tehokkaammin löytää haitallinen vatsaontelon sisäinen rasva.

Lue BELA-analyysista

Uutena avauksena tutkimusryhmä kehittää järjestelmää, jolla seurataan etäältä henkilön elintoimintoja, kuten liikettä, pulssia ja hengitystä.

Tutkimusryhmää johtaa professori Raimo Sepponen.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 13.07.2015.