Health Factory

Terveyden ja hyvinvoinnin alueen osaamiselle on maailmanlaajuinen, yhteiskunnallinen tilaus. Suomessa on alan osaamista ja tietoa. Health Factory on prosessi, joka kohdistaa osaamisen sinne, missä sitä tarvitaan.

Health Factory soveltaa tutkimustietoa käytännön ongelmien ratkaisemiseen terveysalalla

Health Factory etsii ratkaisuja yhteiskunnallisesti merkittäviin, konkreettisiin ongelmiin yhdessä Aalto-yliopiston sidosryhmien kanssa.

Ratkaistava ongelma voi olla esimerkiksi aivoinfarktipotilaiden kognitiivisessa kuntoutuksessa tarvittavat uudet menetelmät, joita Sähkötekniikan korkeakoulun elektroniikan laitos on kehittänyt yhdessä HYKSin kanssa.

Health Factory tukee uusien terveysalan yritysten syntymistä

Health Factoryn avulla kehitetään terveys- ja hyvinvointialan uusia ratkaisuja myös yritystoiminnan tueksi. Onnistunut ratkaisu voi olla perustana uudelle yritykselle tai se voidaan antaa jo olemassa olevan yrityksen käyttöön.

Health Factory auttaa uusia spin-off-yrityksiä varhaiseen vaiheen rahoituksen saamisessa – prototyyppien ja proof-of-conceptin rakentamisessa sekä ensimmäisten tyytyväisten asiakkaiden hankkimisessa. Innovaatiot kaupallistetaan 2-3 vuoden kuluessa.

Kun toiminta on saatu kunnolla käyntiin, tavoitteena on useiden uusien spin-off-yritysten perustaminen vuosittain.

Toimintaa vetää Aalto-yliopisto sidosryhmineen

Ratkaisuja arvioimassa ovat tapauskohtaisesti valitut mentorointiryhmät sekä asiakkaat, joita ratkaisut koskevat. Mentoreina on mm. Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, VTT:n, Tekesin ja Aalto University Centre for Entrepreneurshipin edustajia.

Lisätietoa ja yhteystiedot (Sähkötekniikan korkeakoulun sivuilla)

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 05.02.2014.