Ympäristöelektroniikka

Raimo Sepponen ja Pekka EskelinenTutkimusryhmä kehittää menetelmiä ja välineitä ympäristötutkimuksia varten. Se on esimerkiksi suunnitellut kuituoptisen anturiyksikön, jossa on 800 mittauskanavaa fotosynteettisesti aktiivisen säteilyn hienomittaukseen, ja 200 anturin mittausmaston. Niiden käyttöä ja etuja ekologisissa tutkimuksissa analysoidaan parhaillaan. Magneettikuvaukseen pohjautuvaa menetelmää puiden vesidynamiikkaa koskevia tutkimuksia varten tutkitaan ja kehitetään. Olemme kehittäneet esimerkiksi D20/H20-kontrastimenetelmän mittaamaan virtauksen nopeutta ja virtauksen nopeuden riippuvuutta vettä johtavien putkisolujen koosta.

Äskettäin on käynnistetty tutkimus, jossa kehitetään paramagneettiseen elektroniresonanssimenetelmään (EPR) perustuvaa menetelmää kasvien fysiologista dynamiikkaa koskevia tutkimuksia varten. Tavoitteena on uusi EPR-pohjainen kokeellinen rakenne, jota voidaan käyttää mittaamaan kasvien reagointia ympäristömuuttujiin, kuten saatavan säteilyn laatuun ja määrään. Mitattu signaali on peräisin kolmen lehtivihreän sarjan kaltaisista epävakaiden lajien osuuksista. Fotosynteettisen reagoinnin välittömän ja suoran havaitsemisen ansiosta menetelmän avulla voidaan tutkia kasvien fysiologian dynamiikkaa huomattavasti aiempia menetelmiä tehokkaammin.

Tutkimusryhmää johtavat professori Pekka Eskelinen ja professori Raimo Sepponen.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2013.