Sähkömekaniikka

Sähkömekaniikan tutkimusryhmä antaa korkeinta opetusta ja suorittaa korkeinta tutkimusta sähkömagneettisten energiamuuntimien alalla. Ryhmän ydinosaamista on sähkömagneettisten kenttien laskenta, jonka tavoitteena on energiamuuntimien mallinnus ja kehittäminen.

Mallinnukseen liittyy yleensä kappaleiden liike ja epälineaariset materiaaliominaisuudet. Sähkömagneettinen kenttä kytkeytyy usein lämpökenttään ja mekaanisiin värähtelyihin. Tietoa, taitoa ja yhteistyötä tarvitaan monelta tekniikan osa-alueelta.

Ryhmän käytössä on mittaus- ja tehonsyöttöjärjestelmä, jonka avulla voidaan mitata sähkökoneita noin 150 kW tehoon asti.

Tutkimusryhmää johtaa professori Antero Arkkio.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2013.