Väitös radiotekniikan alalta, DI Kimmo Rasilainen

2017-09-29 12:00:00 2017-09-29 23:59:59 Europe/Helsinki Väitös radiotekniikan alalta, DI Kimmo Rasilainen Väitöksen nimi on “Conformal and multi-band antennas for future mobile handsets and wireless sensors” http://eea.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e77c3532ee7ce07c3511e7bdf9d9d4c3e961766176 Maarintie 8, 02150, Espoo

Väitöksen nimi on “Conformal and multi-band antennas for future mobile handsets and wireless sensors”

29.09.2017 / 12:00
TUAS-talo sali AS1, Maarintie 8, 02150, Espoo, FI

Kaikki langattomat viestintäjärjestelmät tarvitsevat tarkoituksenmukaisen anten-nin. Tämä pätee niin matkaviestinjärjestelmiin kuin erilaisiin langattomiin anturei-hin. Nykyisiltä neljännen ja tulevilta viidennen sukupolven viestintäverkoilta toivo-taan entistäkin nopeampaa tiedonsiirtoa, mikä asettaa haasteita laitteissa käytet-täville antenneille.

Väitöskirja tarkastelee antennien suunnittelua, analysointia ja sovittamista har-monisissa transpondereissa eli tutkavastaimissa sekä matkaviestimissä. Käsitellyt tutkavastaimet käyttävät kahta keskenään harmonista taajuutta, mikä yhtäältä helpottaa anturien havaitsemista tietyissä ympäristöissä, mutta toisaalta hanka-loittaa suunnittelua. Matkaviestimien osalta tarkastellaan tulevaisuuden taivutelta-via päätelaitteita sekä nykyisten ja tulevien matkaviestinjärjestelmien monianten-niratkaisuja. Tutkimuksissa on käytetty tietokonesimulaatioita, mittauksia sekä sähköisiä vastinpiirejä.

Väitöstyössä on kehitetty malli ja tunnuslukuja harmonisten tutkavastaimien suori-tuskyvyn arvioimiseen. Mallia voidaan hyödyntää eri taajuuksilla toimivien ja eri sovelluksiin käytettävien tutkavastaimien suunnittelussa. Kahta erilaista tutkavas-tainta on tutkittu mallin ja mittausten avulla, ja tulokset vastaavat hyvin toisiaan. Tarkastellut matkaviestinantennit hyödyntävät laitteen reunan lähistölle sijoitettuja aktiivisia ja parasiittisiä antennielementtejä sekä kiinteitä sovituspiirejä. Näin voi-daan suunnitella antenni, jolla on samanaikaisesti suuri tilavuus ja maltillinen pinta-ala, ja esitetyt rakenteet parantavat suorituskykyä sekä moniantenni- että monikanavasovelluksissa.

Vastaväittäjänä toimii professori Zhi Ning Chen, National University of Singapore.

Valvojana on professori Ville Viikari, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, elektroniikan ja nanotekniikan laitos.

Väitöskirjan verkkosivu

Väitöstiedote (pdf.)

Yhteystiedot: Kimmo Rasilainen, kimmo.rasilainen@aalto.fi