Väitös mikro- ja nanotekniikan alalta, DI Ville Pale

2017-06-02 12:00:00 2017-06-02 23:59:59 Europe/Helsinki Väitös mikro- ja nanotekniikan alalta, DI Ville Pale Väitöksen nimi on "Molecular materials for photonics" http://eea.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7259945a9c044259911e7961ec7070d9ea993a993 Tietotie 3, 02150, Espoo

Väitöksen nimi on "Molecular materials for photonics"

02.06.2017 / 12:00
Micronova, Iso seminaarisali, Tietotie 3, 02150, Espoo, FI

Evoluutio on tuottanut miljardien vuosien aikana valtavasti funktionaalisia yhdisteitä, jotka mahdollistavat elämän maapallolla. Tunnetuimpia esimerkkejä näistä komponenteista ovat rengasmaiset klorofyllimolekyylit, joilla on olennainen rooli prosesseissa, joissa auringon valo muutetaan kemialliseksi energiaksi. Lisäksi DNAn ja RNAn emäkset toimivat geneettisen informaation varastoinnissa ja välittämisessä elävissä organismeissa.

Väitöskirjassa tutkittiin synteettisia supramolekyläärisiä klorofylli-polymeeriyhdisteitä, jotka imitoivat biologisia antennirakenteita. Työssä selvitettiin, miten klorofyllirakenteen valon vaste muuttuu klorofyllitiheyden kasvaessa ja kemiallisten modifikointien seurauksena. Väitöskirjassa käytettiin lisäksi atomi/molekyylikerroskasvatusmenetelmää luomaan täysin uusia kolmiulotteisia natriumin linkittämiä urasiilirakenteita, joilla havaittiin uudenlaisia optisia ominaisuuksia. Lisäksi väitöskirjassa jatkokehitettiin nanovalmistusmenetelmiä, joilla pystytään saamaan aikaan suuria pintoja plasmonisia subtraatteja Raman-sironta- ja fluoresenssivahvistussovelluksiin.

Työssä esitetyt tulokset viitoittavat tietä uusille biomimeettisille fotonisille materiaaleille ja mahdollistavat uusien nanovalmistusmenetelmien soveltamisen plasmonisten rakenteiden generoimiseksi.

Vastaväittäjänä toimii  professori  Vahid Sandoghdar, Max-Plack-Institut die Physik des Lichts, Erlangen, Saksa

Valvojana on professori Ilkka Tittonen Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, mikro ja nanotekniikan laitos

Väitöskirjan verkko-osoite

Väitöstiedote (pdf.)

Väittelijän yhteystiedot
050 5864699, ville.pale@iki.fi